O nás

 

 Mateřská škola Hanačka 3, Prostějov je součástí MŠ Prostějov, Partyzánká ul. 34.

Kapacita  mateřské školy je 77 dětí.

Budova trojtřídní mateřské školy se  nachází v klidné ulici v těsné blízkosti centra města Prostějov. Poloha školy umožňuje nejen velmi snadnou a operativní dostupnost centra města, kina a divadla, ale současně umožňuje dostat se po klidné a málo frekventované ulici do lesoparku Hloučela, který dětem umožňuje rychlý a bezprostřední kontakt s přírodou a také na oblíbené a využívané dopravní hřiště.

Škola je umístěna v nestandartní budově, která ještě na začátku 20. století fungovala jako továrna na pracovní oděvy a pytle.  Továrna byla po 2. světové válce znárodněna a stala se součástí OP Prostějov. To zde v 60. letech 20. století zřídilo tzv. ,,závodní mateřskou školu OP Prostějov“

Hlavní budova mateřské školy má celkem 3 podlaží. V každém z nich se nachází jedna třída. Součástí každé třídy je vlastní sociální zázemí a samostatné ložnice.  Vzhledem k netypičnosti budovy se podařilo vybudovat i prostory, které nejsou standartní pro účelově stavěné  budovy mateřských škol z období socialismu – 2 tělocvičny, ateliér výtvarných a pracovních činností a terapeutickou místnost s kuličkovým bazénem.

V náročných a neúčelových prostorách jsme nejvíce spokojení s vybudováním 2 tělocvičen, ve kterých si děti mohou nejen zdravě zacvičit, ale za nepříznivého počasí pro pobyt venku se zde mohou i přiměřeně odreagovat a zabavit pohybem. Jedna z těchto tělocvičen je vybavena vnitřní průlezkou se skluzavkou a slouží především ke hrám a zábavě. V další z netypických prostor byla vytvořena relaxační a terapeutická místnost s kuličkovým bazénem. Tato místnost může současně fungovat i jako kreativní malé divadélko, ve kterém si mohou děti realizovat své vlastní pohádkové fantazie a dramatizace, nebo mohou sledovat loutkové  a maňáskové pohádky, hrané učitelkami mateřské školy. Součástí mateřské školy je i přilehlá zahrada, dvůr a budova přístavby, která slouží pouze jako skladové prostory a pro potřeby dětí se nevyužívá.

Za velký přínos považuje mateřská škola i možnost trvalého ateliéru pro výtvarné a pracovní činnosti, který umožňuje nejen průběžnou, ale i dlouhodobou práci, kdy je dětem ponechán dostatečný časový i pracovní prostot pro jejich tvořivost bez časového omezení  a nutnosti rychle ukončit započatou práci.

Všichni pracovníci mateřské školy se v rámci svých možností snaží o co nejlepší uspokojování dětských potřeb v souladu s respektováním jejich osobnosti a současně i potřeb jejich rodičů. Mateřská škola a všichni její zaměstnanci se dlouhodobě snaží o vytvoření co nejoptimálnějších  podmínek pro pobyt dětí v mateřské škole a o postupnou modernizaci vnitřního prostředí školy.

Prioritou naší školy je šťastné a spokojené dítě společně se svými rodiči.