Aktuality

 Plakát Šablony I MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34.   klikněte zde

 

 

ŠABLONY I OP JAK

Zapojili jsme se do projektu „Šablony I Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34“ (registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.03/00/22_002/0005093, poskytnuta dotace ve výši 1 219 437,- Kč).

Harmonogram realizace projektu: 1.9.2023 - 31.8.2025

Dotace je poskytnuta na podporu inkluzivního/společného vzdělávání (personální podpora MŠ – školní asistent).